PARTNERI I DONATORI

Agenda je do sada sve projekte i programe realizovala u partnerstvu sa organizacijama i institucijama.

Sa zadovoljstvom predstavljamo naše

PARTNERSKE ORGANIZACIJE

Crveni krst Čukarica                                             Crveni krst Beograd

Crveni krst Palilula                                                Crveni krst Vršac

GO Palilula                                                             Grad Beograd

HU ”Romsko srce”                                                Centar ”Novi svet”  

FPN smer Socijalni rad                                         Grinnell College

Američki Savet – A-Smile Alumni zajednica        Avalon, Vršac

Zavod za decu i omladinu Beograd                     Žene iz Newton crkve, Ajova, SAD 

Inicijativa za demokratsku tranziciju – DTI         Pedagoški asistenti

Romski zdravstveni medijatori                            Organizacija OKO

 

ŠKOLE SA KOJIMA SMO SARAĐIVALI

 1. OŠ ‘’Aca Milosavljević’’ Rušanj, Čukarica
 2. OŠ ‘’Jovan Cvijić’’, Palilula
 3. ŠOOO „Braća Stamenković“ , Palilula
 4. ŠOOO ’’Branko Pešić’’, Zemun
 5. OŠ „Vlada Aksentijević“ , Palilula
 6. OŠ „Vasa Pelagić“ , Palilula
 7. OŠ „Zaga Malivuk“ , Palilula
 8. OŠ „Jovan Ristić“ , Palilula
 9. OŠ „Milena Barili“ , Palilula
 10. OŠ „Olga Petrov“ , Palilula
 11. OŠ „Oslobodioci Beograda“ , Palilula
 12.  OŠ „Rade Drainac“ , Palilula
 13.  OŠ „Starina Novak“ , Palilula
 14. OŠ „Stevan Dukić“ , Palilula
 15. OŠ „Stevan Sremac“ , Palilula
 16. OŠ „Filip Višnjić“ , Palilula
 17. SŠ „Rade Končar“ , Palilula
 18. SŠ Peta beogradska gimnazija , Palilula
 19. Srednja poljoprivredna škola PKB, Palilula
 20. SŠ PTT , Palilula
 21. Srednja železnička škola , Palilula
 22. SŠ Drvo-Art
 23. OŠ „Ivan Milutinović“ , Palilula
 24. OŠ „Vladimir Rolović“ , Rakovica
 25. OŠ „Jovan Dučić“ , Novi Beograd
 26. OŠ  „14. oktobar“, Rakovica
 27. OŠ „Vladimir Nazor“ ,Čukarica
 28. OŠ „Braća Jerković“, Čukarica
 29. OŠ „Laza Kostić“, Novi Beograd
 30. OŠ  „Kosta Abrašević“ , Rakovica
 31. OŠ „Ilija Birčanin“, Zemun
 32. OŠ „Novi Beograd“ , Novi Beograd
 33. OŠ „Miloje Pavlović“ , Čukarica
 34. OŠ ’’Nikola Tesla’’, Rakovica
 35. OŠ ’’Radivoj Popović’’, Zemun
 36. OŠ ’’Radoje Domanović’’, Novi Beograd
 37. ŠOOO „Djuro Salaj“ , Čukarica
 38. OŠ ’’Veselin Masleša’’, Voždovac
 39. OŠ ’’Filip Filipović’’, Voždovac
 40. OŠ ’’Djura Daničić’’, Voždovac
 41. OŠ ’’Vojvoda Stepa’’, Voždovac
 42. OŠ ’’Karadjordje’’ , Voždovac
 43. OŠ ’’J.J. Zmaj’’, Voždovac
 44. Visoka škola strukovnih studija za vaspitače ”Mihajlo Pavlov” , Vršac
 45. Fakultet političkih nauka smer Socijalni rad, Beograd
 46. Grinnell College, Ajova, SAD
 47. Aristotle Univerzitet Drama Department, Solun, Grčka 

 DONATORI I SPONZORI PROJEKATA AGENDE

GRAD BEOGRAD – SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE

        GRAD BEOGRAD -SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

                   GRAD BEOGRAD -SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU I DEČIJU ZAŠTITU

SAVET EVROPE – EYF

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

TELENOR FONDACIJA

SDC ŠVAJCARSKA AGENCIJA ZA POMOĆ I SARADNJU

EVROPSKA KOMISIJA EIDHR program

KARITAS SRBIJE I CRNE GORE

IWC – INTERNACIONALNI ŽENSKI CENTAR

H V A L A

Na grafikonima se može videti da smo najveći broj programa i najveći broj obuhvaćenih korisnika realizovali na opštini Palilula.

Obuhvat ciljne grupe po školama

Agenda, Centar za podršku porodici – Obuhvat ciljne grupe po školama

Programi po opstinama

Agenda, Centar za podršku porodici ‘- Programi po opštinama


U nastavku možete videti koje projekte i kada smo realizovali u kojoj školi.

Specifikacija projekata po školama

R.
br.
ŠKOLA OPŠTINA NAZIV PROJEKTA GODINA Obuhvat dece/mladih
/odraslih
1 OŠ ‘’Aca Milosavljević’’ Čukarica Produženi boravak za romsku decu;
Imam pravo da živim zdravo I i II ;
Seminar za majke;
2007;
2008;
2009;
2010;
182
2 OŠ ‘’Jovan Cvijić’’ Palilula Hajdemo zajedno;
Igrajmo za jednakost;
Omladinski informator;
Seminar pozorište života;
2008;
2009;
2010;
2011;
2012;
832
3 ŠOOO „Braća Stamenković“ Palilula Omladinski informator;
Seminar Pozorište života;
Igrajmo za jednakost;
2013; 120
4 OŠ „Vlada Aksentijević“ Palilula Omladinski informator 2013; 5
5 OŠ „Vasa Pelagić“ Palilula Omladinski informator 2013; 5
6 OŠ „Zaga Malivuk“ Palilula Omladinski informator 2013; 5
7 OŠ „Jovan Ristić“ Palilula Omladinski informator 2013; 5
8 OŠ „Milena Barili“ Palilula Omladinski informator 2013; 5
9 OŠ „Olga Petrov“ Palilula Omladinski informator;

Teatar potlacenih sa svim odeljenjima 5. razreda;

2010;

2013;

125
10 OŠ „Oslobodioci Beograda“ Palilula Omladinski informator 2013; 5
11 OŠ „Rade Drainac“ Palilula Omladinski informator 2013; 5
12 OŠ „Starina Novak“ Palilula Omladinski informator 2013; 5
13 OŠ „Stevan Dukić“ Palilula Omladinski informator 2013; 5
14 OŠ „Stevan Sremac“ Palilula Omladinski informator 2013; 5
15 OŠ „Filip Višnjić“ Palilula Omladinski informator 2013; 5
16 SŠ „Rade Končar“ Palilula Omladinski informator 2013; 5
17 SŠ Peta beogradska gimnazija Palilula Omladinski informator 2013; 5
18 Srednja poljoprivredna škola PKB Palilula Omladinski informator;

Teatar potlacenih sa svim odeljenjima I godine;

2010; 2013; 240
19 SŠ PTT Palilula Omladinski informator 2013; 5
20 Srednja železnička škola Palilula Omladinski informator 2013; 5
21 OŠ „Ivan Milutinović“ Palilula Omladinski informator 2013; 5
22 SŠ Drvo-Art Stari Grad Akreditovani seminar Pozorište života; 2012; 22
23 OŠ „Vladimir Rolović“ Rakovica Beogradska NOVA platforma 2013;
2014;
12
24 OŠ „14. oktobar“ Rakovica Beogradska NOVA platforma 2013;
2014;
2
25 OŠ „Kosta Abrašević“ Rakovica Beogradska NOVA platforma 2013;
2014;
10
26 OŠ ’’Nikola Tesla’’ Rakovica Beogradska NOVA platforma 2013;
2014;
1
27 OŠ „Jovan Dučić“ Novi Beograd Beogradska NOVA platforma 2013;
2014;
8
28 OŠ „Laza Kostić“ Novi Beograd Beogradska NOVA platforma 2013;
2014;
3
29 OŠ „Novi Beograd“ Novi Beograd Beogradska NOVA platforma 2013;
2014;
6
30 OŠ ’’Radoje Domanović’’ Novi Beograd Beogradska NOVA platforma 2013;
2014;
1
31 OŠ „Vladimir Nazor“ Čukarica Beogradska NOVA platforma 2013;
2014;
39
32 OŠ „Braća Jerković“ Čukarica Beogradska NOVA platforma 2013;
2014;
31
33 OŠ „Miloje Pavlović“ Čukarica Beogradska NOVA platforma 2013;
2014;
3
34 ŠOOO „Djuro Salaj“ Čukarica Beogradska NOVA platforma;

Akreditovani seminar Pozoriste zivota;

2013;
2014;
36
35 OŠ „Ilija Birčanin“ Zemun Beogradska NOVA platforma;

Akreditovani seminar Pozorište života;

2013;
2014;
56
36 OŠ ’’Radivoj Popović’’ Zemun Beogradska NOVA platforma 2013;
2014;
1
37 ŠOOO ’’Branko Pešić’’ Zemun Beogradska NOVA platforma;

Akreditovani seminar Pozorište života;

2013;
2014;
26
38 OŠ ’’Veselin Masleša’’ Voždovac SPAAS – Savetovalište za prevenciju
asocijalnog i asocijativnog ponašanja
2016; 39
39 OŠ ’’Filip Filipović’’ Voždovac SPAAS – Savetovalište za prevenciju
asocijalnog i asocijativnog ponašanja
2016; 31
40 OŠ ’’Djura Daničić’’ Voždovac SPAAS – Savetovalište za prevenciju
asocijalnog i asocijativnog ponašanja
2016; 29
41 OŠ ’’Vojvoda Stepa’’ Voždovac SPAAS – Savetovalište za prevenciju
asocijalnog i asocijativnog ponašanja
2016; 28
42 OŠ ’’Karadjordje’’ Voždovac SPAAS – Savetovalište za prevenciju
asocijalnog i asocijativnog ponašanja
2016; 32
43 OŠ ’’J.J. Zmaj’’ Voždovac SPAAS – Savetovalište za prevenciju
asocijalnog i asocijativnog ponašanja
2016; 25
44 Visoka strukovna skola za vaspitace
„Mihailo Palov”
Vršac Obuka Osnova tehnike Teatar potlacenih (TO)
studenata romske nacionalnosti;
Mentorski program za studente romske
nacionalnosti;
2013;
2014;
30
46 Grinnell College Ajova, SAD Praksa studenata sociologije; 2013;
2014;
2
45 Fakultet političkih nauka
smer Socijalni rad
Beograd Praksa studenata IV godine
socijalnog rada u naselju Deponija;
2011;
2012;
35
46 Fakultet političkih nauka
smer Socijalni rad
Beograd Obuka studenata I godine
socijalnog rada iz tehnike Teatar potlacenih;
2011;
2012;
120
47 Aristotle University
Drama Department
Solun Predstavljanje tehnike Teatra potlacenih
studentima Drame
2014; 82
Ukupan obuhvat 2289

Pišite nam