O nama

 

UDRUŽENJE AGENDA, CENTAR ZA PODRŠKU PORODICI

Agenda, Centar za podršku porodici je osnovana 2006. i od tada se u kontinuitetu bavimo pristupom Socijalnim pravima sa posebnim akcentom na pristup obrazovanju i nediskriminaciji. Najviše smo se do sada bavili romskom decom i majkama kao najugroženijima.

NAŠA TRI GLAVNA PROGRAMA SU:

TUTORSKA PODRŠKA U UČENJU

Podrška u učenju za učenike koji su u visokom riziku od napuštanja škole. Obuhvatili smo do sada 370 učenika romske nacionalnosti .

SMANJENJE DISKRIMINACIJE

Koristeći tehniku Teatra potlačenih pomagali smo školama radeći na nivou odeljenja kako bismo kroz igru povećali nivo dijaloga i razumevanja među učenicima. Takođe smo obučavali i prosvetne radnike kroz akreditovani seminar za korišćenje tehnike Teatra potlačenih. Do sada smo obuhvatili više od 2000 učenika i prosvetnih radnika

RAD SA MAJKAMA

Sa majkama radimo programe osnaživanja, zdravstveno edukativne radionice, psihosocijalnu podršku. U planu nam je da započnemo programe sticanja znanja i veština iz šivenja, zlatoveza, dekupaža. Cilj naših programa je da osnažimo ulogu majke u porodici i na taj način podržimo školovanje dece.

Agenda je u svim naseljima u kojima je radila obavljala i sociološka istraživanja radi pružanja adekvatne pomoći ciljnoj grupi na osnovu njihovih iskazanih potreba. Istraživanja smo obavili za potrebe raseljavanja romskog naselja Gazela za Grad Beograd. Zatim istraživanje rosmkog naselja u Rušnju i istraživanje o obrazovanju romske dece rađeno u 5 naselja privremeno raseljenih lica iz Gazele i Belvila (Makiš 1 i 2, Kamendin i Rakovica 1 i 2).

NAŠ MOTO

OBRAZOVANJE ZA SVE