Kontakt

Agenda, Center for Family Support

AGENDA, Center for Family Support

Adresa: Solunskih boraca 4/32

11 030 Beograd, R. Srbija

Tel. + 381 11 2390 289;

e-mail: agendacentar@gmail.com

PIB 104762255;

Matični broj 17673718;

Broj računa 200-2425870101871-08 Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd